Η ελληνική κυβέρνηση υπογράφοντας το «πρώτο μνημόνιο» δηλ. το Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης  της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη της ευρωζώνης και το ΔΝΤ», αποδέχτηκε δυο δυσβάστακτους και  πρωτοφανείς όρους : Την  ολοκληρωτική  δέσμευση  του συνόλου της περιουσίας του ελληνικού κράτους και την παραίτηση απ’ όλες τις ασυλίες κι απ’ όλα τα δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας.

 

   Φυσικό επακόλουθο ήταν, μέσα σ’ ένα χρόνο να έρθει και το «δεύτερο μνημόνιο» δηλ. ο Ν.3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15» για την υλοποίηση των όρων. Με τον «εφαρμοστικό νόμο» 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15», συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011, το «Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας του  Δημοσίου -Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ  Α.Ε».   

   Μέσα από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ, η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου περνά σε εταιρείες - επενδυτές, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δανειστών  μας και την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Μέρος της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου είναι και τα δώδεκα (12) μεγαλύτερα λιμάνια, μεταξύ των οποίων και της Αλεξανδρούπολης. Με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής { 195/27-10-2011 (ΦΕΚ 2501 Β /4-11-2011)} το  Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ  Α.Ε πήρε τις μετοχές τους και τα πλήρη  δικαιώματα  ψήφου. Παρά το γεγονός ότι, από το 2011 προβλεπόταν, μέσα στη διετία 2012-2013, να υλοποιηθεί (βλέπε σελ. 3225 του ΦΕΚ 151Α/1-7-2011 Ν.3985/2011) το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για όλα τα λιμάνια, δεν έγινε απολύτως τίποτα.

   Τι πέτυχε, μέχρι σήμερα, το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ στον τομέα των λιμανιών ;

   (ι)  Την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ, μέσα από μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τo Μάρτιο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016.

  (ιι)  Την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΘ ΑΕ, μέσα από μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τoν Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2018.

  (ιιι) Τίποτα, για τα άλλα δέκα λιμάνια μεταξύ των οποίων της Αλεξανδρούπολης .

 

   Και πως είναι δυνατόν να επιτύχει όταν στα επτά (7) χρόνια λειτουργίας του πέρασαν επτά (7) κυβερνήσεις (5 κανονικές, 2 υπηρεσιακές) και από την προεδρία  του εννέα (9) πρόσωπα :

 

Ιωάννης  ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

Παναγιώτης  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Στέλιος  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Κωνσταντίνος  ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εμμανουήλ  ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Στέργιος  ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Λίλα  ΤΣΙΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αντώνης  ΛΕΟΥΣΗΣ

Άρης  ΞΕΝΟΦΟΣ

 

Εδώ να σημειωθεί ότι, όλοι οι πρόεδροι του ΤΑΙΠΕΔ, μετά το 2014 (έτος ορόσημο για την πώληση των μετοχών ΟΛΠ και ΟΛΘ), έχουν κοινή γραμμή στο ότι δεν θα πωληθούν οι μετοχές των υπολοίπων λιμανιών αλλά αυτά θα αξιοποιηθούν με συμβάσεις παραχώρησης.

 

                                                       
 

   Ο τωρινός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ,  Άρης  ΞΕΝΟΦΟΣ, είχε επισκεφτεί τo λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στις 5 Δεκεμβρίου 2017 και το επισκέφτηκε και πάλι στις 24 Ιουλίου 2018. Σίγουρα, μετά την ενημέρωσή του από τους αρμόδιους φορείς και τους οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους που έχει προσλάβει το ΤΑΙΠΕΔ, έχει σαφή εικόνα για αυτό. Σίγουρα γνωρίζει ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει μέρος ενός νέου «ψυχρού πολέμου». Σίγουρα γνωρίζει ότι έχει το μικρότερο κύκλο εργασιών από όλα τα λιμάνια ΑΕ.

   Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αμφισβητηθούν τα όσα υποσχέθηκε στην τελευταία επίσκεψη του και ειδικότερα στο ότι τo λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα και η διαγωνιστική διαδικασία των παραχωρήσεών του θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2019 με τεχνοκρατικά και όχι πολιτικά κριτήρια.

  Ο προβληματισμός έγκειται στο μήπως κάποια άλλη κυβέρνηση ή κάποιος άλλος, νέος πρόεδρος, έρθει στο διάστημα αυτό (όπως μας διδάσκει το παρελθόν) και ξεκινήσει από την αρχή, ενεργώντας με πολιτικά και όχι τεχνοκρατικά κριτήρια.

   Ραντεβού λοιπόν το Σεπτέμβριο.

.

                                                                             Αλεξανδρούπολη     Ιούλιος   2018

 

                                                        ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                Υποναύαρχος Λ.Σ  (ε.α)