Μείωση παρουσίασε η κίνηση των επιβατών στα ελληνικά λιμάνια το α΄ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα:

- Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το Α΄ τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 2,5% σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του 2018, ενώ τo αντίστοιχο διάστημα 2018-2017 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 8,3%.

- Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το Α΄ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με την διακίνηση του Α΄ τριμήνου 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0%.

To αντίστοιχο διάστημα 2018-2017 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση εεμπορευμάτων κατά 6,2%.

- Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το Α΄ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε μείωση 2,4%. Το αντίστοιχο διάστημα 2018-2017 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 5,4%.