Μεταξύ των έξι λιμένων που αναφέρθηκαν για εκτός προδιαγραφών sulphur fuel oil blends «φιγουράρει» και ο Πειραιάς σύμφωνα με στοιχεία του Veritas Petroleum Services.

Δείγματα sulphur fuel oil blends βρέθηκαν να περιέχουν ιζήματα άνω των προδιαγραφών. Τα λιμάνια που αναφέρθηκαν με προβληματικά καύσιμα ήταν η Σιγκαπούρη, ο Πειραιάς, το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ, το Μαϊάμι και το Σαν (San). Το πρότυπο ISO8217 ορίζει το όριο για τα επίπεδα ιζημάτων στα καύσιμα πλοίων σε 0,1% κατά μάζα. Οι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει για τον υψηλότερο κίνδυνο καταθέσεων λάσπης που σχηματίζονται από τη χρήση των θαλάσσιων καυσίμων με τα επίπεδα ιζημάτων εκτός προδιαγραφών και τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στις μηχανές αλλά και μέρη αυτών στα πλοία.

theseanation.gr