Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο λιμάνι της Πύλου, με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ, προκηρύσσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS).

Ο σχετικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο της Πύλου, την Πέμπτη 9 Αυγούστου στις 10 το πρωί.

Ο διαγωνισμός, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου, αφορά “σε ένα ενοποιημένο σύστημα το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες ασφάλειας της εγκατάστασης, αλλά θα συλλέγει και θα παραμετροποιεί στοιχεία τα οποία η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου θα δύναται να επεξεργάζεται, για τη διαμόρφωση της οικονομικής και στρατηγικής πολιτικής του φορέα”.

Στο πλαίσιο του συστήματος προβλέπονται α) κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής και παρακολούθησης (CCTV), παράλληλα με την περίφραξη ασφαλείας και τους ελέγχους πρόσβασης στο λιμάνι, β) μαγνητική πύλη διέλευσης και ελέγχου επιβατών για την ανίχνευση όπλων και απαγορευμένων από τον κώδικα ασφαλείας αντικειμένων, γ) περίφραξη της χερσαίας ζώνης ελεγχόμενης πρόσβασης και επιτήρηση από κάμερα ασφαλείας της υδάτινης ζώνης και του χώρου του μελλοντικού υδατοδρόμιου, δ) ενοποιημένος οικίσκος αναμονής επιβατών και ελέγχου των ίδιων και των αποσκευών τους κατά την είσοδό τους στον χώρο της ζώνης ασφαλείας με σκοπό να επιβιβαστούν στα πλοία και στα υδροπλάνα, καθώς και ε) κατασκευή ειδικού οικίσκου τουαλετών με πρόβλεψη και για χρήση από Αμεα.

https://www.eleftheriaonline.gr/local/koinonia/ite...