Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ την 30η Ιουνίου 2020 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου-Δ.Σ., ορίστηκαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του την 30η Ιουνίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, με πενταετή θητεία, καθώς και την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
Boris Wenzel, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
Franco Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος
Arthur Davidian, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος
Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, μη εκτελεστικό μέλος
Σωτήριος Θεοφάνης, μη εκτελεστικό μέλος
Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
Fu Baiqiao (Leon), μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Αλευράς, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος