Αναβολή για 31 Αυγούστου πήρε η υπόθεση της προσφυγής κατοίκων στη δικαιοσύνη κατά των έργων στο νέο προβλήτα κρουαζιέρας του ΟΛΠ. Πάντως ο Οργανισμός τονίζει ότι το έργο έχει ενταχθεί στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις σύμφωνα με τον Ν.4404/2016, και η νέα διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. υποχρεούται να υλοποιήσει το έργο αυτό εντός της 1ης Επενδυτικής Περιόδου.

Αναφορικά με τυχόν επιπτώσεις στο Κονώνειο Τείχος και το Ταφικό Μνημείο Θεμιστοκλή, ο ΟΛΠ επισημαίνει ότι έχει εκπονηθεί μελέτη για την ανάδειξη τους, από εξειδικευμένο μελετητή σε συνεργασία και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Για την ανάδειξη των δυο χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα διατεθεί κονδύλι ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Απειλή προστίμων από την Περιφέρεια

Ο ΟΛΠ συνεχίζει τις εργασίες, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι απειλείται με πρόστιμα από την περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με σχετική αυτοψία που πραγματοποίησαν συνεργεία της και διαπίστωσαν παραβάσεις των σχετικών όρων της σύμβασης και της νομοθεσίας στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

Από την πλευρά του ΟΛΠ αναφέρθηκε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ότι σε τόσο μεγάλης κλίμακας εργασίες μπορεί να υπάρχουν και αστοχίες, αλλά ο ΟΛΠ φροντίζει πάντα για την τήρηση της νομοθεσίας.

https://www.ot.gr