Αντώνης Τσιμπλάκης

Εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ για τις βυθοκορήσεις

«Μπροστά» έβαλε και πάλι ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά το μεγάλο έργο της κατασκευής της νέας βάσης κρουαζιέρας, προϋπολογισμού 104 εκατ. ευρώ, μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά. Τα έργα είχαν σταματήσει μετά από προσωρινή διαταγή, μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει κάτοικοι της περιοχής που γίνονται τα έργα (Παρατηρητήριο Πειραϊκής).

Ο ΟΛΠ κατέθεσε αίτηση ανάκλησης, και η έδρα αποφάσισε ότι τα έργα μπορούν να συνεχιστούν κάτω από τέσσερις προϋποθέσεις.

Το Παρατηρητήριο είχε αιτηθεί να σταματήσουν τα έργα, όταν μετά έντονη κακοκαιρία οι επιχωματώσεις δίπλα στο ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή παρασύρθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα. Βασικότερη προϋπόθεση όμως είναι να η απομάκρυνση του κεσόν, που παρασύρθηκε στη θάλασσα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία. Ωστόσο για να προχωρήσει ο ΟΛΠ, στην απομάκρυνση του κεσόν, εκκρεμεί μια ακόμα δικαστική απόφαση, αυτή τη φορά από το ΣτΕ, που αφορά τις βυθοκορήσεις στο επιβατικό λιμάνι του Πειραιά (Ακτοπλοΐα και κρουαζιέρα). Αν το ΣτΕ ανάψει το πράσινο φως, οι εργασίες για την νέα βάση κρουαζιέρας θα συνεχιστούν κανονικά, αφού μέχρι τότε ο ΟΛΠ, συνεχίσει τις εργασίες στην περιοχή που έχει γίνει η βυθοκόρηση.

Η προσωρινή απόφαση

Στην προσωρινή απόφαση επισημαινόταν ότι: «Οι προκαλούμενες επιπτώσεις από τα έργα της καθ’ ής (ΟΛΠ) στην αναφερόμενη περιοχή παρασύρθηκαν από τη βροχή και τους νότιους ανέμους, με αποτέλεσμα να σπάσει στα δύο και να βυθιστεί το ένα από τα δύο «κεσόν» που έχουν ήδη ποντιστεί στην περιοχή του έργου, προκαλώντας επιπλέον ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή, αφού τα άγνωστα εγκιβωτισμένα σε αυτά υλικά έχουν διαρρεύσει πλήρως στη θάλασσα αλλά και στο χώρο του ‘Ταφικού Μνημείου του Θεμιστοκλή’, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η απόφαση έγκρισης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το συνολικό έργο του Λιμένος Πειραιά».

Οι προϋποθέσεις

Εκτός από την απομάκρυνση του κεσόν, είναι ένα τσιμεντένιο κιβώτιο που περιέχει δομικά υλικά, το οποίο ποντίζεται στη θάλασσα εκεί που έχει γίνει η βυθοκόρηση, προκειμένου να ανεγερθεί ο νέος προβλήτας κρουαζιέρας, η έδρα έθεσε και τους εξής όρους:

-Να τοποθετηθούν πλωτά φράγματα με πετάσματα κατά τις εργασίες επιχωματώσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη διασπορά στερεών υλικών

-Να διενεργούνται τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων, όπου λαμβάνουν χώρα τα έργα τα έργα επέκτασης της βάσης κρουαζιέρας, σταθερά σε εβδομαδιαία βάση, η δε πρώτη από αυτές να διενεργηθεί πριν την επανέναρξη των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

-Να αποστέλλει ο ΟΛΠ στο Παρατηρητήριο, αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησης της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων.

Τι υποστηρίζουν

Στην αίτησή του το Παρατηρητήριο υποστήριξε ότι επρόκειτο για κακοεχνία, και ότι περίπου 30.000 τόνοι μπάζων παρασύρθηκαν από τα κύματα, ρυπαίνοντας τη θάλασσα και απειλώντας το ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή, που βρίσκεται στην περιοχή.

Από την πλευρά του ο ΟΛΠ επισημαίνει ότι η όλη διαδικασία έγινε σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, τονίζοντας ότι ενώ ήταν σε εξέλιξη ο ερματισμός του κεσόν, η πλήρωση του, δηλαδή, με νερό, μέρος αυτού έσπασε, αποδίδοντάς το σε «αστοχία υλικού». Επομένως, με βάση τη διοίκηση του ΟΛΠ, οι κυψέλες του κεσόν ήταν γεμάτες με θαλασσινό νερό και δεν περιείχε κανένα αδρανές ή μη υλικό που να επιβάρυνε το θαλάσσιο χώρο.

https://www.mononews.gr