«Πράσινο» λιμάνι στοχεύει να γίνει το αργότερο μέχρι το 2030 το λιμάνι του Γκέτεμποργκ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία η μείωση κατά 70% των αέριων ρύπων θα επιτευχθεί με την με γεωμετρική πρόοδο αύξηση της διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων με σιδηροδρομικούς συρμούς, την παραγωγή ενέργειας για τις λειτουργίες της υλικοτεχνικής υποδομής από την καύση βιοαερίων αλλά και τη σταδιακή αντικατάσταση του συνόλου των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν «παραδοσιακά» ρυπογόνα καύσιμα για την κίνησή τους με ηλεκτρικά.

 Να σημειωθεί ότι στις σιδηροδρομικές υποδομές  έχει ήδη δαπανηθεί ένα κονδύλι της τάξης των 50.000.000 ευρώ ώστε σε μία μεγάλη περίμετρο γύρω από το λιμάνι οι εκπομπές αέριων ρύπων να είναι ελαχιστοποιημένες.