Στην πλήρωση τεσσάρων θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα διάρκειας οχτώ μηνών θα προχωρήσει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου.

Συγκεκριμένα, ο ΟΛΒ θα προσλάβει δύο χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών, έναν χειριστή μηχανημάτων γερανών και λοιπών μηχανημάτων και έναν απόφοιτο ΤΕ Ναυτικών.