Από το απόγευμα του Σαββάτου έχει τεθεί σε λειτουργία το πρωτοποριακό σύστημα συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων που προμηθεύτηκε το ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», παραχωρώντας το στη διοίκηση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Το σύστημα, ξεκίνησε να τοποθετείται το πρωί του Σαββάτου.

 Την ευθύνη της συντήρησής του θα έχει η πάντα δραστήρια Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης.