Στις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής των κτιρίων του Α’ προβλήτα του λιμένα της πόλης μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των όσων ορίζει η Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί με το ελληνικό δημόσιο.