Την σύναψη τετράμηνης σύμβασης με την εταιρεία “ΕSΑ Security Solutions Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία”, αποφάσισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο των σχεδίων ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων του εμπορικού λιμένα αλλά και των λιμένων Κολόνας, Ακαντιάς και Μανδρακίου.

Ο πρόεδρος ταυ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κ. Β. Παπαοικονόμου πρότεινε και έγινε αποδεκτή από το σώμα η σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και της εταιρείας “ESA Security Solutions Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία”, προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 τον άρθρου 32 τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), διάρκειας τεσσάρων μηνών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για λόγους αδιάλειπτης και συνεχούς λειτουργίας της φύλαξης των λιμένων.

Υπάρχει δε άμεση ανάγκη σύναψης σύμβασης για τέσσερις μήνες εκτός από την ανάγκη φύλαξης των λιμανιών και για την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας από τις προκλήσεις που δέχεται η Ελλάδα από τη γείτονα χώρα.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχει εκκινήσει η διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού για τη φύλαξη των λιμανιών με διάρκεια δύο έτη, ωστόσο ήταν χρονοβόρα -λόγω του κορωνοϊού- η διαδικασία υλοποίησης τευχών του νέου διαγωνισμού.

Υπάρχουν ήδη σχετικές προσφορές ενδιαφερομένων ενώ σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία κρίνεται συμφερότερη η προσφορά από την εταιρεία αυτή , αφού έχει τους ίδιους όρους με τη με αριθμ. πρωτ. 897/13-5-2019 σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και της εταιρείας “ΕSΑ Security Solutions Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 50/2020 απόφαση τον δ.σ. τoυ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., και η οποία παρατάθηκε μέχρι την 20-01-2021. Το ποσό που θα καταβληθεί στην συμβαλλόμενη εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 125.689,16€ συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 10-6117.001) σύμφωνα με την προσφορά της και την ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας ταυ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

Η παραπάνω εταιρεία ανέλαβε σαν ανάδοχος την ετήσια «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο πλαίσιο των σχεδίων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων τον Εμπορικού Λιμένα Ρόδου των λιμένων Κολόνας, Ακαντιάς και Μαρίνας Μανδρακίου για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

Εξάλλου, στο άρθρο 8 της ίδιας σύμβασης προβλεπόταν ρητά ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον ανάδοχο την παράταση της εν ισχύει συμβάσεώς τους όταν κατά την κείμενη νομοθεσία και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους αδιάλειπτης και συνεχούς λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής τούτο επιβάλλεται και για το διάστημα πού η ιδία (Αναθέτουσα Αρχή) κρίνει αναγκαίο και επαρκές.

Η ως άνω σύμβαση έληξε την 20-01-2021 , ενώ για τη συνέχιση της φύλαξης των λιμένων καθυστέρησε να εκκινήσει ο δημόσιος διαγωνισμός για απρόβλεπτους λόγους που αφορούν στον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του προϋπολοyισμού από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμο Ρόδου κι επίσης λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας υλοποίησης τευχών του νέου διαγωνισμού.

Οι παραπάνω λόγοι καλύπτουν τις αντικειμενικές προϋποθέσεις του δημοσίου συμφέροντος, όπως και της αδιάλειπτης και συνεχούς λειτουργίας της υπηρεσίας, ενώ η διάρκεια των τεσσάρων μηνών της σύμβασης θεωρείται επαρκής, σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας.

ΤΗ δαπάνη δε για την τετράμηνη παράταση της φύλαξης δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Όπως έγραψε η «δ», στην νέα εποχή περνά το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, με το άνοιγμα της νέας τουριστικής περιόδου, κατά την οποία όλοι ευελπιστούν -μετά και τους εμβολιασμούς για τον covid19- ότι ο θαλάσσιος τουρισμός θα αναπτυχθεί και πάλι, αυτή τη φορά σε ένα υπερσύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον.

Στη δημοτική αρχή και ειδικότερα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, ώστε όλα να είναι έτοιμα μόλις το «πράσινο φως» δοθεί για το άνοιγμα εκ νέου της κρουαζιέρας, που στη Ρόδο «πάγωσε» λόγω του κορωνοϊού, σε μια σεζόν που όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Ηδη έχει γίνει η σχετική προεργασία για την αναμόρφωση του τουριστικού λιμένα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επιβατών κάθε χρόνο.

Από την νέα τουριστική περίοδο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και το μεγάλο έργο αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας, το οποίο παραδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 από την εταιρεία «G4S» στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Συνδυαστικά τα συστήματα ασφαλείας που εγκαταστάθηκαν στα λιμάνια της Ρόδου δεν έχουν εφαρμοστεί ξανά όχι μόνο σε πανελλαδικό αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστώντας τα από τα πλέον ασφαλή για κρουαζιερόπλοια, yachts αλλά και πολεμικά πλοία.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα πρωτοποριακά συστήματα ασφαλείας με 70 τοποθετημένες κάμερες, θέτουν πλέον άλλες βάσεις για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στο νησί.

Στο λιμάνι της Ακαντιάς δεσπόζει πλέον, περιμετρική θερμική κάμερα στον 20μετρο ιστό για την εποπτεία του θαλάσσιου χώρου ενώ έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός των χώρων ΙSΡS και free zone.

Η εικόνα από το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης, όπου καταλήγει η εικόνα και από τα τρία λιμάνια της Ρόδου και λειτουργεί μέσα στον επιβατικό σταθμό του Τουριστικού Λιμένα, δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Τελωνείου, είναι εντυπωσιακή.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr