Άκρως ενδιαφέρουσα αναμένεται η χρονιά για το παγκόσμιο λιμενικό σύστημα καθώς οι «εμπειρίες» από την πανδημίας το 2020 αναμένεται να επιδράσουν επί τα βελτίω στην εφοδιαστική.

Ουσιαστικά η ψηφιοποίηση που έκανε έντονη την παρουσία της στην χρονιά της πανδημίας θα περάσει στη φάση της «ομογενοποίησης» ορισμένων παραμέτρων της στο αμιγώς τεχνικό μέρος προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διαχείριση της πληροφορίες μέσα από τον καλύτερο συντονισμό των «ανοικτών» συστημάτων και πλατφορμών που ήδη λειτουργούν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων οι ρυθμοί των λιμανιών θα «προσδιοριστούν» από την εφοδιαστική οι αδυναμίες της οποίας φάνηκαν κατά την πανδημία. Η ψηφιοποίηση της «μέχρι και το τελευταίο μίλι» αποτελεί το στοίχημα του 2021 δεδομένου ότι έχει παγιωθεί η άποψη ότι μέσα από την περεταίρω ψηφιοποίηση της θα μπορούν να αποφευχθούν προσεχώς «διακοπές» που παρατηρήθηκαν κατά την πανδημία αλλά και άστοχες παρακάμψεις που στοίχησαν σε χρόνο και κόστος διαμεταφοράς. Στο πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού το τρέχον έτος λιμάνια που βρίσκονται στα πρώτα στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν προγράμματα μετεκπαίδευσης υπό το βάρος των τεχνολογικών εξελίξεων και του ανταγωνισμού ως προς τους χρόνους ανταπόκρισης. Οι συγκρίσεις που έγιναν στα τέλη του 2019 αλλά και το 2020 απέδειξαν ότι λιμάνια με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα μείωσαν θεαματικά τους χρόνους διακίνησης. Μέσα στο τρέχον έτος επίσης το θέμα του «πράσινου αποτυπώματος» θα απασχολήσει έντονα, με τους εμπειρογνώμονες-αναλυτές να «βλέπουν» εντονότερη την αντικατάσταση του συμβατικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με αμιγώς ηλεκτροκίνητο και φορτιζόμενο μάλιστα από «πράσινες» εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος. Της τάσης αυτής ήδη ηγούνται λιμάνια της Β. Ευρώπης όπου επίσης τρέχουν επενδύσεις και για την υποστήριξη μελλοντικά της «πράσινης» ναυτιλίας.

Έτος σιδηροδρομικό...

Προπομπός εξελίξεων στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών και της εφοδιαστικής οι επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές με ιδιαίτερη έμφαση στις σιδηροδρομικές διασυνδέσεις λιμένων. Η δυναμική προώθηση από την Κίνα μέσα στο 2020 των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων βιομηχανικών κέντρων της αλλά και λιμένων της με λιμάνια της Β. Ευρώπης εκτιμάται ότι θα αλλάξει το «τοπίο» το τρέχον έτος. Ασμένως τα ευρωπαϊκά λιμάνια με μέτωπο στη Μεσόγειο έχουν θέσει σε εφαρμογή σχεδιασμούς προκειμένου να φτάσουν τα λιμάνια της Β. Ευρώπης με τις «θρυλικές» σιδηροδρομικές καλύψεις. Να σημειωθεί ότι αίσθηση έχει προκαλέσει η αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων από την ΕΕ μετά από μία μακρά περίοδο όπου προγράμματα που αφορούσαν την συνδυασμένη μεταφορά μεταξύ πλοίου τραίνου είχαν περάσει στο παρασκήνιο. Αν και το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα» προτάσσεται για την εκτροπή φορτίων από τους αυτοκινητοδρόμους στους σιδηροδρομικούς άξονες είναι προφανές ότι οι βασικοί λόγοι τώρα είναι διαφορετικοί. Και τούτο γιατί οι σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν την δυνατότητα διακίνησης μεγάλων όγκων, με συμπίεση του μεταφορικού κόστους, αλλά και συνάμα με το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς οι συρμοί στην πλειοψηφία τους είναι ηλεκτροκινούμενοι. Τέλος το άξιον λόγου στην περίπτωση των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελεί η περίπτωση των ΗΠΑ όπου παρά το άριστο σιδηροδρομικό δίκτυο και τις καλύψεις λιμένων επενδύονται τώρα εκατομμύρια δολάρια για βελτίωση των σιδηροδρομικών τέρμιναλ μέσα στα λιμάνια.

Κυβερνο-ασφάλεια

Με φόντο τις γνωστές επιθέσεις σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων το τρέχον έτος εκτιμάται ότι τόσο τα λιμάνια όσο και η εφοδιαστική θα επενδύσουν στην κυβερνο-ασφάλεια. Και τούτο διότι η τηλε-εργασία που καθιερώθηκε ελεώ της πανδημίας «έδειξε τις κερκόπορτες» στα «ανοικτά» συστήματα. Κατά τους ειδικούς οι επενδύσεις δεν θα έχουν «στατικό χαρακτήρα» καθώς τούτο υπαγορεύεται από την διαρκή εξέλιξη στην ψηφιοποίηση συστημάτων και τον συναφή έλεγχό τους γεγονός που προϊδεάζει για σημαντικές δαπάνες.

jlazarou@theseanation.com