Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών Υποσκαφών Ανατολικά του Προβλήτα ΙΙ του Λιμένος Ηρακλείου και Εκβάθυνση Νηοδόχων», παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) Μηνά Παπαδάκη και του αντιπροέδρου της αναδόχου εταιρείας «Δομική Κρήτης ΑΕ».

Το έργο, με αρχικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και κατακυρώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία με συνολικό ποσό 231.000 ευρώ.

Το λιμενικό αυτό έργο αποσκοπεί αφενός στην επίλυση σοβαρού προβλήματος στην ευστάθεια του Κρηπιδότοιχου της Νηοδόχου ΙΙ, ο οποίος έχει υποστεί υποσκαφές και η παραβολή πλοίων κρίνεται μη επιτρεπτή και αφετέρου στη ασφαλή ναυσιπλοΐα με την εκβάθυνση των Νηοδόχων λόγω προσχώσεων.

Εργασίες Δυτών επίσης θα πραγματοποιηθούν στις Πλωτές Προβλήτες του λιμένος για την επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών και εξασφάλιση της ευστάθειας και πλευστότητας αυτών.

Ο κ. Παπαδάκης δεσμεύτηκε, μετά και από αυτήν την θετική εξέλιξη μιας χρονοβόρας διαγωνιστικής διαδικασίας, ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την δημοπράτηση επόμενων εγκεκριμένων λιμενικών έργων υποδομών και συντηρήσεων.

metaforespress.gr