Τουλάχιστον 13 σκάφη έχουν φτάσει σήμερα στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, μεταφέροντας 510 άτομα. Έξι από αυτούς έφτασαν στη Λέσβο.

Το πρώτο πλοίο έφτασε στην Χαραμιδα, Λέσβος νότια 05.15.
49 άτομα
Η ανάλυση είναι διαθέσιμη. 

Το δεύτερο πλοίο έφτασε στο εκκλησάκι της Λέσβου βόρεια 05.30.
38 άτομα
16 παιδιά
15 γυναίκες
9 άνδρες

Το τρίτο πλοίο ήταν έξω από την Τσονια από τον Frontex 05.50.
40 άτομα
17 παιδιά
6 γυναίκες
17 άνδρες

Το τέταρτο πλοίο ήταν έξω από το Μόλυβος της Λέσβου βόρεια με HCG 06.40.
21 άτομα
8 παιδιά
4 γυναίκες
9 άνδρες

Το πέμπτο πλοίο προσγειώθηκε στην περιοχή Πέραμα, Λέσβος νότια 07.35
47 άτομα
Η ανάλυση είναι διαθέσιμη.

Το έκτο πλοίο προσγειώθηκε στην Αναξος, Λέσβος βόρεια του 08.50.
52 άτομα
24 παιδιά
12 γυναίκες
16 άνδρες

Το έβδομο πλοίο ήταν έξω από τη Χίο, το οποίο πήγε στο λιμάνι Χίου 04.40.
54 άτομα
35 παιδιά
10 γυναίκες
9 άνδρες

Το πλοίο 06.30. ήταν έξω από τη Χίο, που πήγε στο λιμάνι Χίου 06.30.
38 άτομα
3 παιδιά
5 γυναίκες
30 άνδρες

Η ένατη βάρκα τραβήχτηκε έξω από τη Χίο, που πήγε στο λιμάνι Χίου 16.40
35 άτομα
21 γυναίκες
14 άνδρες

Η η βάρκα ήταν από τον Frontex έξω από το Κοκκαρι της Σάμου βόρεια.
45 άτομα
Η ανάλυση είναι διαθέσιμη.

Το Ενδέκατη πλοίο ήταν από τον Frontex έξω από το Κοκκαρι της Σάμου βόρεια.
21 άτομα
Η ανάλυση είναι διαθέσιμη.

Η η και η βάρκα προσγειώθηκε στη Λέρο, μεταφέρθηκε στη Λέρο.
70 άτομα
Η ανάλυση είναι διαθέσιμη.