Αίτημα ΠΟΕΠΛΣ...

Πειραιάς, 24/09/2020

Αριθ. Πρωτ. 117/2020 

Προς:

1) Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη

2) Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Κλιάρη Θεόδωρο                                                                   

Θέμα: «Χορήγηση διευκολύνσεων στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Covid-19»

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-20 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατανοούμε τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της πολιτείας, στις οποίες μέχρι σήμερα εμείς, τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχουμε ανταποκριθεί επάξια στο ρόλο μας.

Ωστόσο, είμαστε και εμείς άνθρωποι που εκτός από υποχρεώσεις έχουμε και δικαιώματα, όπως το να προστατέψουμε τόσο την υγεία μας όσο και την υγεία των οικογενειών μας, καθώς και των συνανθρώπων μας.

Καθώς διανύουμε μία περίοδο όπου διαφαίνεται ότι τα κρούσματα του Covid-19 αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό, παρακαλούμε για την ένταξη των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις αντίστοιχες διευκολύνσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των μέτρων και ρυθμίσεων της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού.