Οι παραιτήσεις των Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ μέσω Πανελληνίων συνεχίζονται...

Δείτε άλλες δύο... 

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν παραιτηθεί πέντε από τους συνολικά τριάντα...

.................................................................................................................................................