Έπειτα από σωρεία ερωτημάτων και προς ενημέρωση των συναδέλφων, προερχομένων από τη σχολή Λ/Φ που έχουν καταταγεί πριν την 2-9-1998  σχετικά με την εφάπαξ καταβολή του βοηθήματος των τέκνων (ΒΟΕΑ)  επισημαίνουμε, ότι ανάλογα με το έτος κατάταξης χρειάζεται και η με αίτηση  τους  αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας που αφορά τα έτη που υπηρέτησαν ως Λ/Φ και τα έτη στρατιωτικής θητείας ως μετοχική σχέση στο Μ.Τ.Ν./ Ε.ΛΟ.Α.Ν.

Η εν λόγω αναγνώριση μπορεί να γίνει μέσω μισθοδοσίας σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσοι και οι μήνες της αναγνώρισης είτε με εφάπαξ εξόφληση μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Μ.Τ.Ν..

Ο Πρόεδρος ΕΠΛΣΑΠΝ

Κουζής Βασίλης