Ανακοινώνεται ότι, σήμερα 03-07-2020, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019,  οι οποίοι/ες συμμετείχαν στα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αγωνίσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών και επέτυχαν.

2.  Οι υποψήφιοι/ες, που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα, αποκλείονται του διαγωνισμού.

3.  Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιώνπου θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

 

Ημερομηνία

 

Ημέρα

 

Ώρα

Τόπος Εξέτασης

Επώνυμο υποψηφίων

06-07-2020

Δευτέρα

09:00

ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

από ΑΓΑΠΑΚΗΣ Ιωάννης έως και ΓΙΑΝΝΑΡΗ Ειρήνη

(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι/ες)

10:00

ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

από ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Παντελεήμων έως και ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης

(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι/ες)

11:00

ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

από ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ Θεόδωρος έως και ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ Στέφανος

(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι/ες)

07-07-2020

Τρίτη

09:00

ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

από ΜΑΜΑΛΟΣ Νικόλαος έως και ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Χρήστος

(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι/ες)

10:00

ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κάλη Μαρκέλλα έως και ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Μιχαήλ

(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι/ες)

11:00

ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

από ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος έως και ΨΑΡΡΑΣ Ιωάννης

(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι/ες)

*Σχολή Λιμενοφυλάκων : Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την παρουσίασή τους για ψυχοτεχνικές δοκιμασίες πρέπει φέρουν προστατευτική ΜΑΣΚΑ και να ακολουθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης και πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19 (Υγιεινή των χεριών, τήρηση αποστάσεων, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, να έχουν μαζί τους:

α. Μπλε στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και ξύστρα.

β. Το Δελτίο Ταυτότητάς τους.