Παραθέτουμε ανακοίνωση της ομοσπονδίας του προσωπικού:

Έκπληκτοι παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες αναφορές στα ΜΜΕ ότι η νέα κυβέρνηση εξετάζει τη διχοτόμηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με τις αρμοδιότητές του να υπάγονται σε δύο υπουργεία.

Επισημαίνουμε ότι στις προεκλογικές συναντήσεις μας με εκπροσώπους των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζαμε τις έντονες ανησυχίες μας σχετικά με ανεπίσημες αναφορές ιστοσελίδων περί διχοτόμησης του Σώματος και τα σενάρια αυτά διαψεύδονταν κατηγορηματικά.

Θεωρούσαμε μέχρι χθες ότι η ανάγκη διατήρησης ενός ενιαίου και αδιαίρετου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είχε γίνει κατανοητή από όλους τους αρμόδιους φορείς μετά και το προηγούμενο αποτυχημένο εγχείρημα διαχωρισμού.

Φρονούμε ότι, για την εκπόνηση ενός τέτοιου εγχειρήματος, θα έπρεπε να προηγείται η χάραξη μιας στρατηγικής με συγκεκριμένους σκοπούς και ξεκάθαρους στόχους, στη συνέχεια να συγκροτούνται ειδικές επιτροπές, οι οποίες να εισηγούνται τις απαιτούμενες αλλαγές, με γνώμονα πάντα την ενίσχυση και την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη απόδοση των υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντέλει να λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

Θέση μας είναι ότι η διαίρεση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε δύο διαφορετικές κατηγορίες δημιουργεί προβλήματα στη δομή και λειτουργία του Σώματος και εντάσσει εργαζόμενους ενός και του αυτού οργανισμού σε δυο διαφορετικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την πρόκληση δυσκολιών στην ορθολογική  αξιοποίηση των στελεχών του.

Το ζήτημα απασχόλησε τις εργασίες του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου μας και αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι στην περίπτωση, που τα σενάρια αυτά επαληθευτούν ως Ομοσπονδία δε θα μείνουμε στις παραπάνω διαπιστώσεις, αλλά προτιθέμεθα να προχωρήσουμε άμεσα σε σειρά ενεργειών με σκοπό να καταδείξουμε την αστοχία του εν λόγω εγχειρήματος.