Διαβάζουμε στα Λιμενικά Νέα ότι "...... σήμερα δόθηκε εντολή στις λιμενικές αρχές στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν  για την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων των ναυτικών  να ελέγχουν αν στη μισθοδοσία των ναυτικών οι εταιρείες αποδίδουν στα συνδικαλιστικά όργανα των ναυτικών την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά τους..."

 Δηλαδή αν καταλαβαίνουμε καλά στο εξής θα πηγαίνουν στα λογιστήρια των εταιρειών οι Λιμενικοί προκειμένου διαπιστώσουν την ορθή απόδοση των εισφορών των ναυτικών στις  Ενώσεις;

 Οι συνδικαλιστικές Ενώσεις των ναυτικών δεν έχουν ένδικα μέσα να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα από την μη απόδοση των εισφορών των μελών τους  από τις εταιρείες ; 

Αν διαπιστωθεί η μη καταβολή των εισφορών, σε ποιες πράξεις θα υποχρεωθεί να προβεί ο Λιμενικός; 

 Απλά ένα ερώτημα θέτουμε...

Θαλλασο-ιός