Τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών από το έτος 2014 και συγκεκριμένα από την ψήφιση του ν.4256/2014 (τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις) τελούν υπό καθεστώς στασιμότητας – υποβάθμισης καθώς δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο που να αποσαφηνίζει ποιος φορέας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα διενεργεί το ΣΕΑΛΣ.

Ως άμεση συνέπεια  είναι  η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των ήδη υπηρετούντων στα ΚΕΑ με ότι αυτό συνεπάγεται στην αποτελεσματικότητά τους.

Επίσης η καθυστέρηση έκδοσης του νέου κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4504/17, δημιουργεί αντικειμενικά προβλήματα στη λειτουργία  και στην αναβάθμιση των Κλιμακίων.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει η Υπηρεσία να απαντήσει άμεσα:

Υπάρχει σχεδιασμός για την άμεση επαναλειτουργία του ΣΕΑΛΣ;
Υφίσταται χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα εναρμονιστεί ο εσωτερικός κανονισμός ΚΕΑ με τις διατάξεις του Νόμου 4504/2017;
Είναι ζητούμενο για τα ΚΕΑ η επιμόρφωση-μετεκπαίδευση των στελεχών τους, όπως αυτό συμβαίνει με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες (πχ. ΠΟΔΙΝ) και ειδικές μονάδες (ΜΥΑ);
Δε θέλουμε να πιστέψουμε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται εντάσσονται σε σχέδιο αποδόμησης και υποβάθμισης των ΚΕΑ.

Πιστεύουμε ότι όλοι βρισκόμαστε στην ίδια κατεύθυνση, που θέλει τις ειδικές μονάδες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, αναβαθμισμένες και σε διαρκή ετοιμότητα, να επιτελούν το ρόλο που κάθε φορά τους ανατίθεται.

Αναμένουμε απαντήσεις και λύσεις που δεν θα επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες μας.

Η ΠΟΕΠΛΣ, στο πλαίσιο αυτό στηρίζει κάθε προσπάθεια και θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην ποιοτική αναβάθμιση των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών.