Απόφαση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 26 – 10 – 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 2411.9/79667/18
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ B΄
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σ.
Τηλέφωνο : 213-1374328
ΘΕΜΑ: Αποδοχή αιτήσεως παραίτησης ενός (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής Τεχνικού.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1, παρ. 3 και παρ. 4 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139).
2. Την από 01-10-2018 αίτηση παραίτησης που υπέβαλε ο Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 92Τ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Αποδεχόμαστε την από 01 Οκτωβρίου 2018 αίτηση παραίτησης που υπέβαλε ο Υποπλοίαρχος Λ.Σ.
Τεχνικός ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 92Τ).

2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.