Παραθέτουμε τη σχετική απόφαση

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το σωματείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», για τον εφοδιασμό και την εγκατάσταση ενός (01) εξωλέμβιου κινητήρα YAMAHA F300P μετά των εξαρτημάτων αυτού στο ΠΛΣ 206 του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (#22.000#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.