Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09   Νοεμβρίου 2018 με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις   της παρ.1 του άρθρου 74 του ν.3079/02(Α ́311), τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012  (Α ́139):


Απονέμεται ο βαθμός του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, την   09 Οκτωβρίου 2018,στον Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο του Σταύρου  (Α.Μ.3221), ο οποίος ευρίσκετο στην ενεργό υπηρεσία την 10 Οκτωβρίου 2018 ημερομηνία θανάτου του, ανεξάρτητα από την συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και ακολούθως τον αποστρατεύουμε την 10 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 37 παρ. 12 του π.δ.81/2012 (Α' 139).


                                                                                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
                                                                                                                              ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


                                                                                                                           ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ