Απονομή θυρεού της 9ης ΠΕΔΙΛΣ από κ. Διοικητή Αρχιπλοίαρχο Λ. Σ  ΣΚΑΝΔΑΛΗ Γεώργιο στο ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ 080

" ΑΓ. ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ"