Μετά τις καταγγελίες των κομμάτων για  τις αποσπάσεις της τελευταίας στιγμής και τα Λιμενικά νέα δέχονται καταγγελίες  για διάφορα ευτράπελα σχετικά με το θέμα αυτό.

Αληθεύει ότι Προϊστάμενος Λιμενικής αρχής μετατέθηκε σε μεγάλη Λιμενική αρχή και αμέσως με την παρουσίαση του πήρε απόσπαση και επέστρεψε ξανά στην Λιμενική Αρχή από όπου είχε μετατεθεί;

Αληθεύει ότι αποσπάσεις οι οποίες στο παρελθόν επανειλημμένα είχαν απορριφθεί,σωρηδόν ικανοποιήθηκαν χωρίς να ληφθεί μέριμνα για την ομαλή λειτουργία υπηρεσιών ;