Διαβάστε την ανακοίνωση του συνδυασμού:Χαιρετούμε και επιδοκιμάζουμε το κάλεσμα ενότητας του προέδρου της ΠΟΕΠΛΣ κ.Δριβάκου,για διάλογο των επικεφαλής των δυο συνδυασμών το οποίο και καρποφόρησε.

Ως συνδυασμός νέων προσώπων με αέρα ανανέωσης και μόνο μέλημα τον συνάδελφο, σταθήκαμε αρωγοί και θετικοί σε διάλογο ώστε να πέσουν οι τόνοι και οι αντιπαραθέσεις.

Στην συνάντηση τέθηκαν τα εξής θέματα  :

1. Αλλαγή ημερομηνίας  διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ώστε να διευκολύνουμε τους συναδέλφους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
2. Εγγραφές μελών θα γίνουν δεκτές με καταληκτική ημερομηνία την 5 Απριλίου.
3. Να τοποθετηθούν ως εφορευτική επιτροπή τρία μέλη τακτικά και τρία αναπληρωματικά από από κάθε συνδυασμό κατόπιν συνεννόησης.
4. Αμέσως μετά την εκλογή και σύσταση εφορευτικής επιτροπής να μας παραδοθεί αντίγραφο των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Όλα αυτά προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια καθαρή εκλογική διαδικασία με πλήρη διαφάνεια.
Και τέλος προβήκαμε σε κατάθεση και δημοσιοποίηση υποψηφιοτήτων όπως ορίζεται από το καταστατικό Άρθρο 15 και αναμένουμε από τον αντίπαλο συνδυασμό να πράξει το αυτονόητο και να δημοσιοποιήσει ομοίως τις υποψηφιότητες του.

Από την πλευρά μας επιθυμούσαμε να πέσουν οι τόνοι να δείξουμε αυτοσυγκράτηση,ώστε να πορευτούμε όλοι μαζί με γνώμονα το καλό των συναδέλφων και το κάναμε πράξη.

Οι προτάσεις τελεσφόρησαν καθώς και η αντίπαλη παράταξη επέδειξε την δέουσα  σύνεση και ψυχραιμία για την επίλυση αυτών που τέθηκαν επί τάπητος ευελπιστούμε σε καλή συνεργασία.

Συνεχίζουμε την προεκλογική εκστρατεία μας,σε κλίμα ήρεμο με στόχο την εξυγίανση στον χώρο,ώστε την επόμενη μέρα να συμπορευτούμε επάξια  εκπροσωπόντας όπως αρμόζει και επιβάλλεται τους συναδέλφους.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού ‘’Μαζί για την Ένωση’’

Μαρκάκης Γιάννης