Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΕΑΛΣ: Σας ενημερώνουμε ότι το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Κουβέλη στην οποία παρευρέθη και ο Γενικός Γραμματέας ΥΝΑΝΠ κ. Διονύσης Τεμπονέρας, Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματός μας και άμεσης ανταπόκρισης του κ. Υπουργού, γεγονός που αποδεικνύει και το έμπρακτο ενδιαφέρον του.

Στην συνάντηση, που όπως αναμενόταν πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, ετέθησαν ζητήματα που απασχολούν τους Αξιωματικούς ΛΣ και τον Οργανισμό που υπηρετούμε, με κυριότερα την αναγκαιότητα στοχευμένης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τον επανακαθορισμό των οργανικών συνθέσεων, κατά βαθμό και αριθμό, το πλαίσιο των κρίσεων, το π.δ. Μεταθέσεων, το π.δ. Πειθαρχικού Δικαίου, το π.δ. Ιεραρχίας – Προαγωγών, τη χορήγηση μεταλλίων – παρασήμων – ξιφών, την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ελεύθερη μετακίνηση στελεχών ΛΣ με Μ.Μ.Μ. κ.α. για τα οποία θα κατατεθεί και σχετικό, αναλυτικό υπόμνημα.

Ιδιαίτερα σταθήκαμε στο αίτημά μας να δοθεί μεταβατικό στάδιο α) στις τοποθετήσεις των Πλοιάρχων από το Συμβούλιο Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων με μοριοδότηση και β) για την άριστη γνώση της Αγγλικής για την τοποθέτησή τους σε θέσεις εξωτερικού.

Ο κ. Υπουργός τόνισε για άλλη μια φορά, ότι είναι «ανοιχτός» σε προτάσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του Σώματος, στην βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας των στελεχών, στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού που υπηρετούμε και στην αναβάθμιση της προσφοράς και του έργου του Σώματος και μας διαβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει νέα συνάντηση επί των εξελίξεων αναφορικά με τα ανωτέρω αιτήματά μας.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις κρίσεις κατ’ έτος των Αντιπλοιάρχων - Πλοιάρχων καθώς και την απεμπλοκή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον ΣΠΚ, επεσήμανε ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή τέτοιο ζήτημα.

Η ΠΕΑΛΣ εκφράζει την ικανοποίησή της στον κ. Υπουργό αλλά και στον κ. Γενικό Γραμματέα για την εποικοδομητική συνάντηση, επί των εξελίξεων της οποίας θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.

                      Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ