Δείτε ποιους αφορά...πίνακας ανά Λιμενική Αρχή

Η  Διάθεση πίστωσης ύψους ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (80.454,00 €) από τους πόρους του Γαλάζιου Ταμείου, για την κάλυψη δαπανών ειδικής αποζημίωσης προσωπικού Λ.Σ –ΕΛ.ΑΚΤ που συμμετείχε σε περιστατικά καταπολέμησης ρύπανσης,ανακοινώθηκε με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Ναυτιλίας. 

 Η αποζημίωση αφορά  προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που απασχολήθηκε,  πέραν  του  κανονικού  ωραρίου,για την  αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης  της θάλασσας.