Σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας "Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις."

Στις άλλες διατάξεις εμπεριέχονται ρυθμίσεις που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το Λιμενικό σώμα και τα στελέχη του.

Όπως πληροφορηθήκαμε την προσεχή Δευτέρα 18/02/19 και ώρα 14.00 καλούνται οι φορείς για την διατύπωση απόψεων και την ίδια ημέρα και ώρα 18.00 θα γίνει η πρώτη ανάγνωση-συζήτηση επί των άρθρων.

Την επομένη ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 θα γίνει η δεύτερη ανάγνωση του σν και την Πέμπτη εισάγεται στην ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

Ενδιαφέρον θα έχουν οι τοποθετήσεις των συνδικαλιστών του ΛΣ που με διάφορους τρόπους έχουν εκφρασθεί - τοποθετηθεί αρνητικά, επί των περισσοτέρων διατάξεων του σ.ν.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ