Ένα φλέγον και επίκαιρο θέμα αυτό του βαθμολογίου έχει εξετάσει ο συνδυασμός ‘’Μαζί για την Ένωση’’.


Άρρητα πια συνδεδεμένο με το ασφαλιστικό και την συνεχή αύξηση  ορίων ηλικίας, είναι δίκαιο και  απαίτηση του μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του σώματος, να εξεταστεί εκ νέου η βαθμολογική εξέλιξη των Λιμενοφυλάκων και όχι μόνο.


Η πρόταση μας για τα στελέχη εκ σχολής Λ/Φ είναι να φεύγουν με τον καταληκτικό βαθμό του Υποπλοιάρχου(αποστρατευτικό)εντός οργανικών και Πλωτάρχη αντίστοιχα εκτός οργανικών θέσεων .(αποστρατευτικό πτυχιούχοι).


Το συγκεκριμένο αποτελεί δέσμευση μας και επιτακτική ανάγκη γιατί αφορά την μερίδα του λέοντος των στελεχών.


Η ΠΟΕΠΛΣ έχοντας την πλήρη στήριξη μας, ήδη το έχει επεξεργαστεί και συμφωνήσει με τις απόψεις μας καταθέτοντας τις στην πολιτική ηγεσία,που εξετάζει προσεχτικά το αίτημα μας και εκτιμούμε ότι θα υπάρχει άμεσα πλήρης δικαίωση.


Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον συνάδελφο,αφουγκραζόμενοι τα χρόνια προβλήματα που μας απασχολούν και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και άμεσης επίλυσης.


Ο συνδυασμός ‘’Μαζί για την Ένωση’’


Πηγή : http://mazi-enosi.blogspot.com/