Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση καθώς την τροπολογία που κατατέθηκε από την κυβέρνηση προς ψήφιση για τον Εθνικό συντονιστή και τον νέο φορέα.

Η σχετική τροπολογία συμπεριλήφθηκε  στο σχέδιο νόμου του Άμυνας με θέμα "Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" που συζητιέται αυτή των ώρα στη βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί.

Αρ. Τροπολογίας: 127/4 13.12.2019
Αρχείο: .pdf
Περιγραφή: Εθνικός Συντονιστής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος - Σύσταση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.) - Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)

limenikanea.gr