ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1.Διαγράφουμε από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων τον Δόκιμο Λιμενοφύλακα ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ Κρέοντα του Δημητρίου (10% ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ2018),λόγω υποβολήςτης από 24-09-2019 Υπεύθυνης Δήλωσης παραιτήσεώς του.

2.Διαγράφουμε  από  τη  Σχολή  Δοκίμων Λιμενοφυλάκων τον Δόκιμο Λιμενοφύλακα ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟ Χαράλαμπο του Γεωργίου(10% ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ2017),λόγω υποβολής της από 24-09-2019 Υπεύθυνης Δήλωσης παραιτήσεώς του.

3.Ημερομηνία διαγραφής των ανωτέρω λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσης.

4.Αριθ.  ΒεβαιώσεωνΔιαγραφής  από  το  Μητρώο  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Ελληνικού  Δημοσίου:1064480467/07.10.2019, 1511106131/07.10.2019.5.

Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

6.Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαγραφή δύο (2) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019