Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ:

Σε απάντηση των ερωτημάτων, που έχουν τεθεί και αφορούν τις Ενώσεις μέλη της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος και Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος  Νομών  Ευβοίας – Βοιωτίας  –Ν.Α.  Φθιώτιδος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΛΣ αφού συζήτησε εκτενώς το θέμα στην συνεδρίαση του στις 10-07-19 παρουσία και της νομικής συμβούλου της ΠΟΕΠΛΣ επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα κάτωθι:

                           1] Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή αιτήσεως, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της υποψήφιας Ενώσεως, επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών της πρωτοβάθμιας Ενώσεως για την εγγραφή, απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση του σε σώμα και τέλος αντίγραφο μητρώου μελών ενώ τέλος επιβάλλεται η καταβολή του προβλεπόμενου δικαιώματος εγγραφής. Η διαδικασία, όπως περιγράφεται στο ως άνω άρθρο καθορίζεται ως εξής: το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση και η απόφαση του γνωστοποιείται με έγγραφο στην ενδιαφερόμενη Ένωση το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αιτήσεως. Η Ένωση, της οποίας η αίτηση απορρίφθηκε μπορεί να προσφύγει στο αμέσως επόμενο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας και ακολούθως σε περίπτωση απόρριψης στο αρμόδιο Δικαστήριο ζητώντας την εγγραφή της.

                           Με βάση τα ανωτέρω, οποιαδήποτε πρόβλεψη του καταστατικού του αναφερόμενου στο έγγραφο  Συλλόγου της  Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νομού Φθιώτιδας, δεν μπορεί να καταστήσει αυτοδικαίως το σωματείο αυτό μέλος της ΠΟΕΠΛΣ ενώ η ως άνω πρόβλεψη του καταστατικού της, πέραν του γεγονότος, ότι δεν δεσμεύει την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., που λειτουργεί βάσει του καταστατικού της, είναι και παράνομη, αφού η επιλογή της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης, στην οποία θα ανήκει ένας σύλλογος προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του.

                           2] Με τα δεδομένα αυτά, είναι αυτονόητη η απάντηση, ότι η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νομού Φθιώτιδας, δεν αποτελεί αυτοδικαίως μέλος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., ενώ η Ομοσπονδία ουδέποτε αποφάσισε για την εγγραφή της Ενώσεως αυτής ως μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

                           3] Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ν. 1264/1982 οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να γίνουν μέλη μίας μόνο συνδικαλιστικής οργάνωσης κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρωμένες και μίας οργάνωσης του χώρου εργασίας. Από τη διάταξη αυτή που είναι όμοια με τα οριζόμενα και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων (άρθρ. 7 παρ. 1 του ίδιου νόμου), ερμηνευμένη κατά τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 12 παρ. 1, 23 και 25 του Συντάγματος, περί ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής ελευθερίας και με την 87/1948 Διεθνή Σύμβαση για τη συνδικαλιστική ελευθερία που κυρώθηκε με το ν.δ 4204/1961, με το άρθρο 2 της οποίας ορίζεται, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν, να συνιστούν οργανώσεις της εκλογής τους προκύπτει, ότι δεν επιτρέπεται οι εργαζόμενοι, να ανήκουν συγχρόνως σε δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις της ίδιας κατηγορίας κλαδική ή του χώρου εργασίας, ενώ στην περίπτωση σύστασης νέας οργάνωσης, δηλώνεται με σαφήνεια η βούληση των μελών, που εγγράφονται σε νέα οργάνωση, να παύσουν να ανήκουν στην πρώτη [ΑΠ 1469/1992, ΑΠ 1374/2005].

                           Έτσι, με την εγγραφή των συναδέλφων στο σωματείο αυτό, χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους των  Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος και Προσωπικού Λιμενικού Σώματος  Νομών  Ευβοίας – Βοιωτίας  –Ν.Α. Φθιώτιδος και συνακόλουθα, παύουν να εκπροσωπούνται ομοίως και στην ΠΟΕΠΛΣ.

Συνεπάγεται ότι τα στελέχη που Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που διαγράφονται από μέλη των Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος και  Προσωπικού Λιμενικού Σώματος  Νομών  Ευβοίας – Βοιωτίας  –Ν.Α. Φθιώτιδος, παύουν να αποτελούν μέλη της ΠΟΕΠΛΣ.

                           4] Αναφορικά με την δυνατότητα σύστασης νέου σωματείου σε περιοχή, που καλύπτει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος  Νομών  Ευβοίας – Βοιωτίας  –Ν.Α. Φθιώτιδος , αναγκαία προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία δύο οργανώσεων με τον ίδιο σκοπό αποτελεί η μη πρόκληση σύγχυσης από την λειτουργία της νέας οργάνωσης και η μη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι.

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων στη παραπλανητική ενημέρωση όσων ζητούν τη διαγραφή των συναδέλφων από την Ομοσπονδία προκειμένου να τους εγγράψουν σε νέα σωματεία καθώς η τακτική αυτή αποσκοπεί στη πρόκληση σύγχυσης με απώτερο σκοπό τον εμβολισμό του συνδικαλιστικού μας κινήματος και της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση οι 19 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να παρέχουν ασφαλή και έγκυρη ενημέρωση στους συναδέλφους προκειμένου να μην θέσουν εν αγνοία τους τον εαυτό τους  εκτός Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. έχει λάβει απόφαση να παράσχει κάθε υλική αλλά και ηθική στήριξη στα σωματεία μέλη της, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με διασπαστικές και παραπλανητικές ενέργειες εις βάρος τους.

Συνεπάγεται ότι και στις περιπτώσεις των σωματείων όπως αυτές των:

α) Συλλόγου Μέριμνας Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος (ΣΥΜΕΛΣ) και

β) της Ένωσης Λιμενοφυλάκων Κεντροδυτικής Ελλάδος η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ με κάθε μέσο θα στηρίξει  τις Ενώσεις μέλη της  ΕΠΛΣ Αττικής  – Πειραιά & Νήσων και της ΕΠΛΣ Αχαΐας – Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας αντίστοιχα καθώς μέσω αυτών των συνδικαλιστικών μορφωμάτων που προβάλουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, επιχειρείται η διάβρωση της Ομοσπονδίας και ο κατακερματισμός του συνδικαλιστικού κινήματος.