ΠΟΕΠΛΣ

Με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον των συναδέλφων για τη διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, παρακαλούμε όπως δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες στην αρμόδια διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης, για αποστολή ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης στις Υπηρεσίες και οδηγίες υποβολής τους.
     Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η υπηρεσιακή επιβάρυνση της Υπηρεσίας αλλά και θα διευκολυνθούν οι συνάδελφοι απ όλη τη χώρα για την σχετική υποβολή της αίτησης τους.