Τέλος βάζει χθεσινή δικαστική απόφαση στην πολύμηνη διαμάχη της ΕΠΛΣ.Αττικής με τον ΣΥΜΕΛΣ.

Σύμφωνα με την απόφαση δέχεται την προσφυγή των αιτούντων και ακυρώνει την από 19/07/19 απόφαση του ΔΣ της ένωσης αττικής για την διαγραφή των μελών του ΣΥΜΕΛΣ από τακτικά μέλη της ΕΠΛΣΑΠΝ.

Η απόφαση

limenikanea.gr