Δείτε στο παρακάτω αρχείο ποιοι αποτελούν τα  τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι το επίσημο συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή  της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων...