Παραθέτουμε σχετική ανακοίνωση της ΠΕΑΛΣ:

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία των δωρεών από την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ), όπως είχαμε προαναγγείλει, για την αναβάθμιση του κυλικείου της Λέσχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λ.Σ.,  των κάτωθι επαγγελματικών συσκευών – μηχανημάτων:

Α) Για το κυλικείο:

α) Μία τοστιέρα διπλή επαγγελματικής χρήσης Τ305 Λεία 52x40x20cm, συνολικής αξίας διακοσίων ενενήντα ενός
ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών #291,98€#.  
β) Μία  τηλεόρασης 32΄΄ LED συνολικής αξίας περίπου διακοσίων πενήντα ευρώ #250,00€#

Β) Για τον Παιδικό Σταθμό:

α) Ενα πολτοποιητή cutter inox 4 με αποσπώμενο ανοξείδωτο κάδο 4 λίτρων (Στροφές μαχαιριών 1400,
ισχύς 0,75 HP, Τροφ. 220 volt), συνολικής αξίας τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ #465,00€#.
β) Ενα μίξερ DYNAMIC 10 λίτρων με αποσπώμενο ανοξείδωτο κάδο 4 λίτρων (σασμάν τριών ταχυτήτων
148/224/480 στροφές, ισχύς 0,80 HP, Τροφ. 220 volt), αντί της συνολικής αξίας πεντακοσίων ενενήντα
πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών#595,20€#.

Η τυπική διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης –παραλαβής των ανωτέρω επαγγελματικών
συσκευών – μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο Πλοίαρχο ΛΣ Πασσάκο Σπυρίδωνα και τον τμηματάρχη
της Επιστασίας του ΑΛΣ , την Τρίτη 18-06-2019 στο γραφείο της ΠΕΑΛΣ  στο ΑΛΣ αρ. 18 περί ώρα 0930 .

Το ΔΣ της ΠΕΑΛΣ   ενέκρινε τις εν λόγω δωρεές για την  καλύτερη εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους συνάδελφους όλων των βαθμίδων  καθώς και την βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας τους , αλλά
και στην εύρυθμη λειτουργία της Λέσχης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ . (κυλικείο) και του Παιδικού Σταθμού.