Οι επιχειρησιακές αποστολές που ανελήφθησαν το 2018 από το Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το συντονισμό των διατιθέμενων επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και διάφορα συμβάντα που έλαβαν χώρα στις περιοχές δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών και αναφέρθηκαν στο ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., πέρα από αυτά που έχουν αναφερθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

Συνολικά τα είδη και ο αριθμός των κυριότερων περιστατικών - συμβάντων που εκδηλώθηκαν σε περιοχές αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία έχουν ως εξής:

- 2.146 περιστατικά

- 1.091 διακομιδές ασθενών

- 551 συλλήψεις

- 325 θάνατοι

- 273 τροχαία-τραυματισμοί

- 272 συλλήψεις για ναρκωτικά

- 187 απαγορεύσεις απόπλου

- 97 ρυπάνσεις

- 88 πνιγμοί

- 53 κλοπές ληστείες

- 24 πυρκαγιές

- 1 ναυτικό ατύχημα

Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της υφιστάμενης συνεργασίας με άλλους Φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ε.Κ.Α.Β, ανευρίσκονται μέσω των Λιμενικών Αρχών, κατάλληλα πλωτά μέσα για την πραγματοποίηση διακομιδών ασθενών - τραυματιών από τη νησιωτική χώρα σε λιμένες, όπου βρίσκονται εκείνες οι υγειονομικές μονάδες (όπως νοσοκομεία κ.α.), οι οποίες δύναται να ανταποκριθούν στο περιστατικό. Κατά το έτος 2018, το Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνέδραμε συνολικά σε (1091) διακομιδές ασθενών,

εκ των οποίων οι (392) πραγματοποιήθηκαν με περιπολικό ή ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι λοιπές διακομιδές, (699) στον αριθμό, εκτελέστηκαν είτε με τη συνδρομή δρομολογημένων Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων είτε με ιδιωτικά πλωτά μέσα υπό την παρακολούθηση του ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τη διαχείριση τοπικά από τις εμπλεκόμενες Λιμενικές Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση χρήσης ή μη, του υπό διάθεση πλωτού μέσου, ανήκε στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ.

Κατά την διάρκεια του έτους 2018, το Κ.Α.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δέχθηκε συνολικά 44.159 τηλεφωνικές κλήσεις. 2.470 κλήσεις αφορούσαν περιστατικά κινδύνου και καταγγελιών (με τις 04 εξ αυτών να αφορούν κλήσεις για απειλή τοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών), οι 523 ήταν εσφαλμένες κλήσεις και οι 41.166 αφορούσαν διάφορες κλήσεις (κλήσεις προς κέντρο, συνδέσεις με εσωτερικά τηλέφωνα, πληροφορίες, κακόβουλες και λανθασμένες κλήσεις).

Τέλος, το Κ.Α.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έλαβε 388 κλήσεις VHF/DSC εκ των οποίων οι 31 αφορούσαν καταστάσεις κινδύνου.