ΠΕΑΛΣ: Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι θα συμμετέχουμε με οποιοδήποτε τρόπο στη διαφαινόμενη από κάποιους απαξίωση της ΠΕΑΛΣ

Έχοντας ολοκληρώσει τη θητεία μας και τον στόχο και σκοπό που πριν τρία χρόνια θέσαμε, δηλαδή την παρουσία της ΠΕΑΛΣ στα συνδικαλιστικά δρώμενα, την υπόσταση της ΠΕΑΛΣ ως Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, την διατήρηση της αυτοτέλειας και της αυτονομίας της και με τη σημερινή Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία στο τιμόνι του Λιμενικού Σώματος και κυρίως την θετική επεξεργασία των αιτημάτων που υποβάλλαμε με το πρόσφατο σχετικό υπόμνημά μας, σας γνωρίζουμε την παραίτησή μας από κάθε αξίωμα του Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ, αρνούμενοι να δεχτούμε ότι θα συμμετέχουμε με οποιοδήποτε τρόπο στη διαφαινόμενη απο κάποιους απαξίωση της ΠΕΑΛΣ.

Ο Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ
Σπυρίδων Π. Πασσάκος

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΕΑΛΣ
Ιωάννης Παπαδάκης

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΕΑΛΣ
Γεώργιος Μαραγκός

Ο Β΄Αντιπρόεδρος ΠΕΑΛΣ
Γεώργιος Μακρής

Ο Ταμίας ΠΕΑΛΣ
Μιχάλης Τσαρίδης

Το Μέλος Δ.Σ. ΠΕΑΛΣ
Μιχάλης Κόκκινος