Ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ

"Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης έντονων παραπόνων από Πρωτοβάθμιες Ενώσεις/μέλη της, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί «Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων-Αποσπάσεων.» σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η εμμονή να χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα μία εξαιρετικά περιορισμένης δυνατότητας και για συγκεκριμένους λόγους πρόβλεψη, δημιουργεί παρεξηγήσεις στο όριο της αναντιστοιχίας του πνεύματος των σχετικών διατάξεων, ανατρέπουν τους κανόνες δικαίου και ισονομίας μεταξύ των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αλλοιώνουν την πραγματική οργανική σύνθεση υπηρεσιών.

Ζητάμε την άμεση και πλήρη καταγραφή όλων των αποσπάσεων, που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι σήμερα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτές είναι σύμφωνες με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου και δεν αποτελούν χαριστικές ρυθμίσεις, που προκαλούν αδικίες μεταξύ των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."