ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Αριθμ. Πρωτ : Φ.100/Α/01/2019

Σας ενημερώνουμε ότι την 10-01-2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την ανακατανομή – εξορθολογισμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ.−ΕΛ. ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αριθ. Φ. 214.1/2014/Σχ. 9068/08-08-2014 Απόφασης Υ.Ν.Α. (Β΄2212) με την οποία κυρώθηκε ο κανονισμός αριθμ.: 78/2014, καθώς και σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του άρθρου πρώτου της Αριθ. Φ.214.1/2014/Σχ. 11685 Α΄/27-10-2014 Απόφασης Υ.Ν.Α. (Β΄2993) με την οποία κυρώθηκε ο κανονισμός αριθμ.:79/2014.

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος εκφράζει την ικανοποίησή της στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία για την πρωτοβουλία του εξορθολογισμού των οργανικών θέσεων όπως και στον Πρόεδρο της ομάδας εργασίας  Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΝΤΟΥΝΗ Αθανάσιο - Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. για το έκδηλο ενδιαφέρον που επέδειξε το χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση αυτής της πρώτης συνεδρίασης, παρέχοντάς μας την απαραίτητη πληροφόρηση – ενημέρωση αλλά και για τις ενέργειες για την σε σύντομο χρονικό διάστημα έναρξη των εργασιών της ομάδας.

Κυρίως δε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας στον Πρόεδρο της ομάδας εργασίας  Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΝΤΟΥΝΗ Αθανάσιο - Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ  για την διαπίστωσή μας περί της πρόθεσής του να συμβάλλει θετικά και δημιουργικά,  στη λογική όχι μιας τυπικής διαχειριστικής διαδικασίας αλλά ως μια ευθύνη και υποχρέωση όλων μας για ένα καλύτερο, σύγχρονο Λιμενικό Σώμα, επ’ ωφελεία των στελεχών αλλά και του Οργανισμού που υπηρετούμε, στο μέτρο αξιολόγησης και στα βασικά κριτήρια ανακατανομής – εξορθολογισμού των Οργανικών Θέσεων του προσωπικού, που και οι συνδικαλιστικοί φορείς του ΛΣ επιδιώκουμε.

Η ΠΕΑΛΣ, ως εκπρόσωπος των Αξιωματικών Λ.Σ., των διοικούντων του Σώματος σεβόμενη τα μέλη της αλλά και την ευθύνη που φέρουν οι Αξιωματικοί έναντι των υφισταμένων τους συναδέλφων όλων των βαθμίδων καθώς και το διαχρονικό έργο και την προσφορά των στελεχών ΛΣ, θεωρεί επιβεβλημένο από πλευράς να θέτει ως στόχο την βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας των συναδέλφων καθώς και την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού που υπηρετούμε με απώτερο σκοπό βεβαίως την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς.

Για το Δ.Σ.
           Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ           Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ