Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαπιστώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, από προσωπικό της Λιμενικής Αρχής Ρόδου, ότι για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής “ΝΙΚΟΛΑΟΣ” Ν.Ρ.302 είχε συναφθεί εικονικό ναυλοσύμφωνο ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) για δώδεκα επιβάτες, ενώ στην πραγματικότητα είχαν εκδοθεί έξι vouchers (tour booking confirmation) των δύο ατόμων, συνολικής αξίας επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα  λεπτών (763,9€) υπό καθεστώς μερικής ναύλωσης, για την πραγματοποίηση ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού διάρκειας δώδεκα ωρών με προορισμό τους όρμους ''Άντονι Κουΐν'' Καλλιθέας και Τραγανού Ρόδου., κατά παράβαση διατάξεων του ν. 4256/2014 όπως ισχύει.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών  κυρώσεων, ενώ στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης συνελήφθη ο Κυβερνήτης και νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας.