Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεων του στις Λιμενικές Αρχές της χώρας.


Ο κ. Πλακιωτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης Πλοίαρχο Λ.Σ. Νικόλαο Κλιάκα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμεναρχείου στον χώρο ευθύνης του, καθώς επίσης και για την μετεγκατάσταση υπηρεσιών του σε κτίρια που παραχωρήθηκαν μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης. Επίσης συζητήθηκαν και θέματα πλοηγικής υπηρεσίας.

Εξάλλου, ο κ. Πλακιωτάκης επισκέφθηκε και την βάση συντήρησης και επισκευής των σκαφών του Λιμενικού Σώματος που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δυνατότητες της εν λόγω μονάδας.