Με την ανάληψη των καθηκόντων του στη θέση του Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου πλοιάρχου κυρίου Τρύφωνα Κοντιζά, επισκέφθηκε την Κέα και το Δημαρχείο όπου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Κέας, κύριο Γιάννη Ευαγγέλου. Το συνόδευαν η νέα επίσης λιμενάρχης του Λιμενικού Τμήματος Κέας κυρία Χρυσούλα Βασιλοπούλου και ο ανθυπασπιστής κύριος Λάμπρος Παγανιάς.

Υπενθυμίζεται ότι το λιμεναρχείο Κέας υπάγεται επιχειρησιακά στο Λαύριο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα λιμενικής αστυνόμευσης , αλλά και εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των χρηστών του λιμανιού συμπεριλαμβανομένου και του Βουρκαρίου. Η συνάντηση κρίθηκε σαν πολύ σημαντική σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του λιμεναρχείου σε συνεργασία με το Δήμο Κέας.