Ο Πλοίαρχος ΛΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ Φραγκίσκος μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ επισκέφθηκε στις 01 και 02/09/2018 τις Λιμενικές Αρχές της Καλαμάτας και της Πύλου.

Στις εν λόγω συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους συναδέλφους έγιναν άμεσα αντιληπτά ο σεβασμός προς τον πολίτη, η αγάπη για την Υπηρεσία, η αυταπάρνηση και η προσήλωση στους στόχους που διέπει το προσωπικό παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δυσχεραίνουν το έργο τους και συγκεκριμένα:

- η παλαιότητα των κτιρίων. Το Κεντρικό Λιμεναρχείου Καλαμάτας στεγάζεται σε ένα κτίριο άνω των 100 ετών, δεν διαθέτει επαρκείς εξόδους κινδύνου ενώ η ίδια η παλαιότητά του το καθιστά επισφαλές σε μία ενεργά σεισμογενή περιοχή. Μέρος των υπηρεσιών του Κ.Λ. Καλαμάτας θα μπορούσαν κάλλιστα να μεταφερθούν σε παρακείμενο κτίριο που υπάρχει, εντός του λιμένα Καλαμάτας, έτσι ώστε να γίνει αποσυμφόρηση και να μπορέσουν να ευοδωθούν οι όποιες εργασίες συντήρησης. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και το λιμεναρχείο Πύλου καθώς το κτίριο μπορεί να κριθεί ανεπαρκές και επισφαλές για τους υπηρετούντες και τους συναλλασσόμενους πολίτες.

- η ελλιπής στελέχωση των δύο Λιμενικών Αρχών και των επιχειρησιακών τους μέσων, συνεπεία του Λιμενικού Καλλικράτη. Η ενίσχυση τους σε προσωπικό θεωρείται επιβεβλημένη για την ευρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα δημιουργίας διπλών πληρωμάτων για τα πλωτά τους μέσα.

Στους συναδέλφους κατέστη σαφές ότι η ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών όπως και όλων των υπηρεσιών με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας αλλά και η δημιουργία βάσεων δεδομένων που θα διευκολύνει το έργο των συναδέλφων επ' ωφέλεια των συναλλασσομένων πολιτών καθώς και ο προγραμματισμός τακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σύνολο θεματικών αντικειμένων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους αποτελούν πάγια αιτήματα της ΠΕΑΛΣ.
PYLOS.jpgPYLOS2.jpg
Ένα ακόμα ζήτημα που τέθηκε αφορά στους επιθεωρητές Port State Control, καθώς και στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των εν λόγω Λιμενικών Αρχών με πιστοποιημένα στελέχη ανεξαρτήτως βαθμού, προκειμένου ν' ανταποκρίνονται απρόσκοπτα στον αυξημένο αριθμό των προς επιθεώρηση πλοίων που καταπλέουν στην περιοχή (από Νεάπολη Βοιών μέχρι Πύλο), αλλά και για την χορήγηση αδειών του προσωπικού, την εν γένει ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων των επιθεωρητών Port State Control, οι οποίοι παράλληλα είναι επιφορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα. 

 
Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ευχαριστεί τους συναδέλφους για τον χρόνο που αφιέρωσαν, εκτός του ωραρίου εργασίας τους, για την πραγματοποίηση των συναντήσεων αυτών και τους διαβεβαιώνει ότι ως θεσμικός εκπρόσωπός τους θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συναδέλφων ανά την επικράτεια, αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, συμβάλλοντας στην προσπάθεια να βρεθούν λύσεις που θα διευκολύνουν το έργο του προσωπικού και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών.