Παραθέτουμε  την σχετική με το θέμα ερώτηση:

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Η πολιτική ηγεσία είναι υπεύθυνη για την υγεία των πληρωμάτων των πλωτών»   

Μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας ο νέος υπουργός Ναυτιλίας στα πλαίσια της γνωριμίας με δημοσιογράφους αναφέρθηκε στα ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα για το υπουργείο. 


Η πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε στην ανάγκη καλής στελέχωσης, οργάνωσης και εκσυγχρονισμού του Λιμενικού Σώματος. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού έχει ζητηθεί να εξοπλιστεί το Λιμενικό Σώμα με νέα πλωτά μέσα. Όμως δεν έγινε λόγος για το ωράριο εργασίας και την υποστελέχωση στα πληρώματα των πλωτών. Τα πληρώματα των πλωτών προσφέρουν υπερεργασία χωρίς να αμείβονται πέραν του δεκαπενθήμερου, χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ πολλές φορές εκτελούν παράλληλα καθήκοντα σε γραφεία λιμεναρχών. 


Επομένως, η ψυχολογική και σωματική πίεση, οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, η υποστελέχωση και το ωράριο εργασίας επιβαρύνουν την υγεία των πληρωμάτων των πλωτών του Λ.Σ. Η πολιτική ηγεσία είναι υπεύθυνη για την υγεία των πληρωμάτων.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:


Τι θα πράξει η πολιτική ηγεσία ώστε να λυθούν τα χρόνια προβλήματα;

 

Αθήνα, 09/11/2018


Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Κούζηλος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς