Το τιμόνι του Λιμεναρχείου Σαντορίνης αναλαμβάνει σε λίγες ημέρες η Πλωτάρχης ΛΣ ΚΟΡΑΚΑ Κωνσταντίνα.

Η κ.ΚΟΡΑΚΑ υπηρετούσε τα τελευταία χρόνια στον ΕΜSA(European Maritime Safety Agency).

O μέχρι σήμερα Λιμενάρχης Υποπλοίαρχος ΛΣ ΒΑΡΕΛΑΣ Εμμανουήλ παραμένει στη θέση του Υπολιμενάρχη.