Ενημερώνουμε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος ότι εκδόθηκε η διαταγή που αφορά την εκ νέου ενεργοποίηση των καρτών (ATH.ENA.Card) ανεξάρτητα εάν έχουν υπόλοιπα ημερών. 

Η ενεργοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μεχρι 31/10/2020 

Ανδρέας Χριστόπουλος  https://www.limenikanea.gr